Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yritys Pilates Kirsi Oinosen tietosuojarekisteri

1. Rekisterin pitäjä
Pilates Kirsi Oinonen / Kirsi Oinonen
Y- tunnus: 2423269-0
Leppäpirkontie 6 B, 01490 Vantaa
P. +358505360712

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Oinonen
pilateskirsioinonen@gmail.com / kaoinonen@gmail.com
Leppäpirkontie 6 B, 01490 Vantaa
p. +358505360712

3. Rekisterin nimi
Pilates Kirsi Oinonen asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötiedot menevät ainoastaan Pilates Kirsi Oinosen asiakastietorekisteriin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen liittyvien asioiden hoitamisessa, asiakasviestinnässä, kurssi-ilmoitusten vastaanottamisessa, laskuttamisessa ja ajoittain, n. 4 kertaa vuodessa, myös sähköisessä markkinoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: Etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot: Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Mahdolliset yrityksen tiedot: Nimi, Y- tunnus, sähköpostiosoite, verkkolaskutusosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on saatu asiakkailta itseltään kurssi- ilmoittautumisten yhteydessä nettisivuilla olevan ilmoittautumis- tai yhteydenottokaavakkeen kautta tai sähköpostitse.
Tietoja ei luovuteta Pilates Kirsi Oinosen eikä sen ulkoistaman tilitoimisto Balancerian ulkopuolelle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Pilates Kirsi Oinosen eikä sen ulkoistaman tilitoimisto Balancerian ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat suojatussa tilassa ja palvelimessa (Netvisor-laskutusohjelma). Yritys Pilates Kirsi Oinosen ja tilitoimisto Balancerian välille on luotu suojattu yhteys ja siten huolehdittu asiakastietojen suojauksesta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet
Kaikki asiakastiedot säilytetään suojatussa tilassa ja palvelimessa. Tiedot ovat vain Pilates Kirsi Oinosen yhteyshenkilön hallinnassa. Laskutustietoja säilytetään 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdasta alkaen. Kaikki tiedot on suojattu omin käyttäjätunnuksin sekä salasanoin ja niitä käsitellään suojatussa tilassa.

10. Tietojen tarkastus, -kielto ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu. Mahdollinen tarkastuspyyntö on tehtävä sähköpostitse asiakasrekisterin pitäjälle/yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä korjaa kaikki henkilön muuttuneet tai puutteelliset tiedot pyydettäessä. Rekisterissä olevalla on myös oikeus pyytää poistamaan esim. vanhentuneet yhteystiedot kirjallisesti lähettämällä sähköpostin rekisterin ylläpitäjälle /yhteyshenkilölle.

11. Tiedon korjaaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänen henkilötietojensa käyttö sähköistä markkinointia varten. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti lähettämällä sähköpostiviesti rekisterin yhteyshenkilölle. Mahdollisissa rekisteriin kohdistuneissa tietomurtotapauksissa on rekisterin pitäjällä velvollisuus ilmoittaa toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle mahdollisesta rekisteriin kohdistuneesta tietomurrosta 72 tunnin kuluttua siitä, kun murto on tapahtunut. Myös rekisteröidyille on ilmoitettava asiasta viipymättä.