Lisäpalvelut

Yritys- ja tilaustunnit

Työkyvyn ja toiminnallisuuden ylläpitäjät

Pilates ja SPS ovat molemmat loistavia menetelmiä ylläpitämään hyvää työkykyä ja ennaltaehkäisemään erilaisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Runsas istuminen ja päätteen äärellä pitkään työskentely kuormittaa yksipuolisesti selkää ja niveliä ja jäykistää kehoa, mikä altistaa erilaisille kipu- ja rasitustiloille. Työpäivän alkuun, keskelle tai päätteksi suunniteltu tehokas, mutta lempeä liikuntatuokio virkistää sekä mieltä että kehoa ja auttaa jaksamaan työkiireiden keskellä. Kun kehontuntemus ja -hallinta paranee, myös hyvän työasennon löytyminen käy vaivattomammin.

Myös urheilijat ja aktiiviliikkujat hyötyvät pilates ja spiraalistabilaatio -harjoittelusta. Molemmat lajit kehittävät tehokkaasti lihastasapainoa, kehonhallintaa ja -tuntemusta ja toimivat näin erinomaisena tukena omalle lajille. Kun keho on vahva, joustava ja hyvin hallittu ja koordinoitu, voidaan paremmin ennaltaehkäistä erilaisia rasitus- ja liikuntavammoja sekä saavuttaa parempia tuloksia. Kehontuntemuksen ja kehotietoisuuden parantuessa myös sen hallinta ja vaativatkin urheilusuoritukset sujuvat helpommin.

Molempien lajien avulla saadaan ylityöllistettyjä lihasketjuja rentoutettua sekä heikkoja lihasketjuja vahvistettua. Tarkasti suunnatut liikkeet ja tarkoituksenmukaiset liikeradat kehittävät myös urheilusuoritusten tarkkuutta ja lihasten oikeaoppista aktivoitumista. Pilateksella ja SPS:lla voidaan myös palauttaa ja tasapainottaa kehoa toispuoleisten urheilulajien aiheuttamista epätasapainotiloista.